Serveis


Acompanyar un nen en el seu desenvolupament és una tasca molt especial i apassionant, tant per ell
com pels seus pares i tota la família.
Aquest acompanyament és especialment important a l'etapa de 0-3 anys i demana temps,
paciència, dedicació, compromís... i no sempre resulta una tasca senzilla en un món tant exigent!
És per aquesta raó, per la qual hem creat el Dimoni Cucarell!
Com a professionals de l ́educació infantil, volem ser un col-laborador lleial i vocacional on les
famílies pogueu deixar els vostres petits tresors en els moments que realment ho necessiteu.
Treballem amb un nombre reduït de nens, així podem assegurar el benestar del infants durant el
temps d'estada al centre en el qual disposem d'àrees de descans, higiene i alimentació, doncs som
conscients que cada nen té les seves necessitats específiques.
Una atenció molt personalitzada i sempre respectant l ́individualitat del nen/a, on tindrem cura de
les seves necessitats d'iniciativa, autoafirmació i relació amb els demés i en contacte permanent amb
la família per a compartir plegats tots els petits/grans progressos del més petit de la casa.
Nosaltres volem prendre el relleu quan vosaltres sereu més lluny i donar suport i continuïtat al
vostre esforç.
Al Dimoni, us oferim atenció i educació de qualitat: psicomotricitat, contes, música, cantarem,
ballarem, aprendrem a compartir....
Tot això amb un ampli horari, personalitzable i adequat a cada família, amb tarifes raonables i on no
haureu de pagar matrícula, un centre on els petits dimoniets podràn gaudir d ́un ambient amorós i
acollidor.
I si no voleu un horari fixe, hem creat els abonaments de 5, 10, 20 o 30 hores que podreu utilitzar
quan ho necessiteu.
Us esperem al Dimoni!!!

 

Servicios


Acompañar un niño en su desarrollo es una tarea muy especial y apasionante, tanto para él como
para sus padres y toda la familia.
Este acompañamiento es especialmente importante en la etapa de 0-3 años y requiere tiempo,
paciencia, dedicación, compromiso... y no siempre resulta una tarea sencilla en un mundo tan exigente!
Es por esta razón, por la cual hemos creado el Dimoni Cucarell.!
Como profesionales de la educación infantil, queremos ser un colaborador leal y vocacional donde
las familias podáis dejar a vuestros pequeños tesoros en los momentos que realmente lo necesitéis.
Trabajamos con un número reducido de niños, así podemos asegurar el bienestar de los peques
durante el tiempo de estancia en el centro en el cual disponemos de áreas de descanso, higiene y
alimentación, pues somos conscientes que cada niño tiene sus necesidades específicas.
Una atención muy personalizada y siempre respetando la individualidad del niño/a, donde
cuidaremos de sus necesidades de iniciativa, autoafirmación y relación con los demás y en contacto
permanente con la familia para compartir juntos todos los pequeños/grandes progresos del más pequeño de la casa.
Nosotros queremos tomar el relevo cuando vosotros estéis más lejos y apoyar y dar continuidad a
vuestro esfuerzo.
En el Dimoni, os ofrecemos atención y educación de calidad: psicomotricidad, cuentos, música,
cantaremos, bailaremos, aprenderemos a compartir....
Todo esto con un amplio horario, personalizable y adecuado a cada familia, con tarifas razonables y
dónde no tendréis que pagar matrícula, un centro donde los pequeños dimoniets podrán disfrutar de
un ambiente amoroso y acogedor.
Y si no queréis un horario fijo, hemos creado los abonos de 5, 10, 20 o 30 horas que podréis utilizar
cuando lo necesitéis.
Os esperamos en el Dimoni!!!